Pediatrik Hastalıklar

Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Çocuk fizyoterapisi yada çocuk rehabilitasyonu kapsamında doğum öncesi, doğum sırasında yada doğum sonrasında ortaya çıkan, çocuğun fiziksel ve mental gelişimini kısıtlayan hastalıklar (örn: serebral palsi, spina bifida, inme, genetik bozukluklar, kas hastalıkları vb.) değerlendirilmektedir. Bu hastalıklarda kas tonusunda ve kasların kontrol ve koordinasyonunda sorunlar oluşur. İlerleyen zamanlarda kas-iskelet sisteminde ikincil hasarlar (kontraktür gibi) ortaya çıkabilir. Kas-iskelet sistemi bozukluklarının yanı sıra görme, konuşma, yutma ve bilişsel fonksiyonlarda bozukluklar da eşlik edebilir.

Pediatrik rehabilitasyon merkezimizde, çocuğun yaşına uygun yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel becerilerin kazandırılması hedefleyenek, erken dönemde tedavi başlanması ile bütüncül bir yaklaşım sergilenmektedir. Yaşıtlarına ve hastalığına uygun hedefler koyarak, hastanın başını dik tutması, oturması, emeklemesi, yürümesi, el kavraması gibi fonksiyonlarının kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Pediatrik rehabilitasyonla;

-serebral palsi,
-doğumsal tortikolis,
-brakial pleksus yaralanmaları,
-meningomyelosel,
-osteogenezis imperfekta,
-nöromüsküler hastalıklar,
-spina bifida,
-travmatik beyin hasarı,
-çocukluk dönemi romatizmal hastalıkları gibi bazı rahatsızlıklar rehabilite edilir.

Rehabilitasyonda çocuğu küçük bir yetişkin olarak düşünmek yanlıştır. Çocuk henüz bir yetenek kazanmadığı için çocuğa kaybedilmiş yeteneklerin yeniden kazandırılması değil çocuğa yaşamla bağdaşacak yeteneklerin kazndırılması söz konusudur.

Pediatrik rehabilitasyonun kısaca amaçları nelerdir:

1) Çocuklarda oluşabilecek hareket bozukluklarını en aza indirgemek

2) Oluşabilecek olan kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve oluşmasını engellemek

3) Günlük yaşam aktivitelerinde çocuğun bağımsız davranabilmesini sağlamak

4) Aileyi eğitmek ve çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermektir.

Bize Ulaşın!