Fibromiyalji Nedir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fibromiyalji özellikle omurga çevresi, kollar ve bacaklarda görülen, kronik ve acı verici ağrıların ortaya çıkmasına neden olan bir kas romatizmasıdır ve aynı zamanda fibromiiyalji sendromu olarak da adlandırılmaktadır. Fibromiyalji kaslarda meydana gelen bir rahatsızlıktır ve kadınlarda erkeklere daha yaygın ortaya çıkabilir.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji ya da diğer bir tanım ile fibromiyalji sendromu kas iskelet sistemi üzerinde görülen, kaslarda şiddetli ağrı ve acı hassasiyeti, vücut üzerinde aşırı yorgunluk, halsizlik ve beyinde bulanıklık yaratan kronik tipte yumuşak doku romatizmal ağrı sendromudur. Tıbbi istatistiksel veriler ışığında çoğunlukla kadınlarda belirtilerini gösteren fibromiyalji sendromu, tedavi edilmediği sürece yaşam kalitesinde düşüş ve işgücü performansında kayıplara neden olur.

Fibromiyalji Nedenleri Nelerdir?

Fibromiyalji sendromunun tam olarak nedenleri açıklık göstermese de bir takım ataklar sonucu veya diğer hastalıklarla birlikte meydana geldiği gözlenlenmiştir.

Bu ataklar özellikle;

 • aşırı strese bağlı duygu durum değişikliklerinde,
 • ağır enfeksiyon sonrası adaptasyon sürecinde oluşan vücut normlarının değişiminde,
 • ağır cerrahi operasyon sonrasında
 • yaşanılan bir travma sonucu meydana gelebilmektedir.

Fiziksel ya da duygusal etkenlere bağlı gelişen fibromiyalji sendromu aynı zamanda genetik yollarla da aktarılabilmektedir.

Fibromiyalji sendromunun nedenleri çeşitli varsayımlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlardan bir tanesi beynin duyusal ya da fiziksel travmalar sonucu ağrı eşiğini düşürerek, vücudun ağrıyı daha yüksek sekansta hissettirmesine yol açmasıdır. Bir diğer fibromiyalji nedeni de sinir sistemi üzerinde meydana gelen tahribat sonucu gözlemlenmektedir. Sinirler ağrı sinyallerine daha yüksek tepkimelerde bulunurlar ve vücut ağrıyı daha üst seviyede hissederek ağrı acı eşiğinin düşmesine yol açar.

Her iki varsayım üzerinden de değerlendirildiğinde fibromiyalji sendromu kronik ve acı verici kas ağrılarına yol açar ve genetik olduğu kadar travmatik ve enfeksiyonel nedenler sonucu da gelişebilir. Ayrıca hormon düzeyindeki değişimler de fibromiyaljinin nedenleri arasında gösterilmektedir. Hormonlar ağrının yanısıra uyku düzeninde bozulmalar, iştah, davranış, ruh hali gibi pek çok farklı olgu üzerinde etkilidir ve serotinin, noradrelani, dopamin gibi hormonların normal seviyelerinin dışına çıkmaları, kişileri fibromiyalji sendromu ile karşı karşıya getirmektedir.

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Fibromiyalji sendromunun en önemli ve dikkati alınması gereken belirtisi zamanla şiddetlenen ve kronikleşen özellikle omurga çevresi, kollar ve bacaklarda görülen ağrılardır. Fakat bu ağrılar tek başına fibromiyalji belirtisi olamayacağı gibi bu açıdan değerlendirilmesi için ağrıların en az 3 ay takip edilmesi ve başka nedenler üzerine de komplikasyonlar yapılması gerekmektedir.

Fibromiyalji sendromu beraberinde başlayan şiddetli vücut ağrıları, bazı temel noktaları hedef alır. Bu noktalara tetikleme noktaları denilmektedir ve bu bölgelerde ağrı hassasiyeti yoğun şekilde görülmektedir. Fibromiyalji belirtileri kapsamında vücut ağrıları baz alınarak değerlendirme yapılırken on sekiz ayrı tetikleme noktası üzerinden en az on bir bölgede ağrı gözlenlenmesi teşhiş ve tedavi için önemli bir değerlendirme kritiğidir.

Fibromiyalji ağrıları genel olarak

 • baş arkası ve ense,
 • omuz üstleri,
 • üst göğüs,
 • kalçalar,
 • dizler ve dirseklerin dış bölgelerinde

yoğun olarak gözlenlenmektedir. Ağrıların eşiği hafif ağrıdan yoğun ve neredeyse dayanılmaz bir rahatsızlık ve acıya kadar değişkenlik gösterebilmektedir ve ağrının şiddeti her gün farklılık gösterebilir. Fibromiyalji belirtisi olarak vücut ağrılarında tek bir sabit özellik vardır; o da ağrıların her gün hissedilmesi durumudur ki buna ağrının kronikleşmesi denilir.

Fibromiyalji ağrısı göğüs bölgesinde de kendini gösterebilir. Bu gibi durumlarda hasta kalp krizi ağrısına benzer bir bir hassasiyet yaşayabilir. Göğüs bölgesindeki fibromiyalji ağrısı derin ve keskin bir yanma hissi gibi gelebilir ve kalp krizinde olduğu gibi nefessiz kalma, boğulma hissi uyandırabilir. Bacaklarda ve yumuşak dokularda hissedilen fibromiyalji ağrıları çoğu zaman kramp ağrısına benzer zonklama ve yanma hissi meydana getirebilir.

Fibromiyalji belirtileri sık görülen şiddetli ve kronik ağrıların yanısıra aşırı ve sürekli devam eden yorgunluk hissi, uyuma isteği ya da uzun süre uyumuş olunmasına rağmen;

 1. Dinlenmiş hissedememe,
 2. Başağrısı,
 3. Depresyon,
 4. Anksiyete,
 5. Odaklanma ve Dikkat Sorunlari,

gibi bir dizi olumsuz belirtileri de beraberinde getirebilir. Şiddetli ağrılar başlıbaşına yaşam kalitesini düşüren etkenler olduğu gibi gibi bir dizi olumsuz belirtiler de fibromiyalji hastalarının günlük enerji seviyelerini büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyecektir.

Fibromiyalji sendromu kas ve sinir sistemleri üzerinde meydana gelen bir rahatsızlık olmasından ötürü, belirtileri arasında bilişsel sorunlar da gözlemlenebilmektedir. Fibromiyalji sisi olarak da tanımlanabilen beyin sisi bir diğer fibromiyalji belirtileri arasındadır ve düşünme, öğrenme, hafıza oluşturma gibi bilişsel yeteneklerde problemlere, hafıza kaybı, unutkanlık ve ağır konuşma gibi olumsuz durumlara yol açabilir.

Fibromiyalji Noktaları Nelerdir?

Fibromiyalji sendromu yoğun ve şiddetli ağrılar olarak kendini belli eder ve bu ağrılar vücudun belli noktaları üzerinde hassasiyet oluşturarak, fibromiyalji teşhisinin konulmasına yardımcı olur. Fibromiyalji tetik noktaları olarak adlandırılan bu bölgeler 18 tanedir ve vücut üzerinde simetrik bir şekilde konumlanmaktadır. Fibromiyalji teşhisi konulmadan önce bu noktalar üzerinde bası uygulanarak ağrı ölçümlenmesi yapılır ve tüm noktalar analiz edildikten sonra teşhis ve tanı için karar verilir.

Fibromiyalji tetik noktaları aşağıdaki gibidir;

 1. Ense
 2. Sırtın üstü bölgesi
 3. Kürek kemiğinin vücut ortasına yakın kısma
 4. Kalçanın üst dış bölgesi
 5. Üst bacağın kalçayla birleştiği yerin dış bölgesi
 6. Boyun
 7. Köprücük kemiğinin kaburgalarla birleştiği noktanın hemen altı
 8. Dirseklerin iç ve yan kısımları
 9. Dizlerin iç kısmı

Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fibromiyalji sendromununun belirtilerini tam olarak ortadan kaldırabilecek bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, kişilerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılarak fibromiyalji hastalarına daha konforlu bir yaşam alanı sunabilmek mümkündür. Bu açıdan değerlendirildiğinde fibromiyalji tedavisi, hastalığın semptomlarını azaltarak, kişilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olumsuz etkenleri kaldırıp, yaşam kalitelerini olumlu yönde yükseltmeyi hedef alır.

Fibromiyalji tedavisinde ilk aşama ağrı kesicileri ile ağrıların şiddetini azaltmak ve yorgunluğun belirtilerini ortadan kaldırıp, uyku kalitesini yeniden sağlamak için antidepresan veya hastalığın seviyesine göre epilepsi ilaç tedavisi uygulanmasıdır. Bu sayede vücut ağrılarında hassasiyet alt seviyelere indirgenerek, sinir hücrelerinin ağrı sinyalleri göndermesi amaçlanır.

Diğer bir fibromiyalji tedavisinde etkin ve sıklıkla başvurulan yöntem fizik tedavi ve manuel terapi yöntemleridir. İlaç tedavisi ile birlikte paralel olarak gerçekleştirilen bu tedavi ve terapi seansları kişilerin kas iskelet sistemini güçlendirerek, ağrı sinyallerinin işleme şeklini etkilemeyi baz alır.

Fibromiyalji hastaları özel olarak uygulanan fizik tedavi, terapi seansları ve egzersizleri ile hareket kabiliyetlerini yeniden kazanarak, yaşam kalitelerini olumlu yönde artırarak duygusal olarak da kendilerini güçlü hissetmeye başlarlar. Bu duygu kazanımları ile stres yönetim mekanizmaları yeniden devreye girer. Fizyoritim Sağlıklı Yaşam ve Terapi merkezinde fibromiyalji hastalarına özel etkin tedavi metodlarımız uzman fizyoterapistler kontrolünde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

 1. Hastalarımız öncelikle bütüncül bir taramadan geçirilir. Bu taramalar esnasında kişilerin fiziksel, kimyasal ve ruhsal stres faktörleri ayrı ayrı incelenerek fibromiyalji tanısına uygun olabilecek etkenler detaylı olarak ele alınır.
 2. Tetkik ve kontrollerden sonra fibromiyalji tanısı konulan hastalarımız için kişiye özel ve hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterebilecek bir tedavi programı hazırlanır ve bu program doğrultusunda tedavi uzman fizyoterapistlerimiz kontrolünde uygulanır.
 3. Fizyoritim Sağlıklı Yaşam Merkezinde fibromiyalji tedavi programı kapsamında ağrı eşiği ve ağrı algısı değişikliği için ağrı yönetimi ve kognitif davranışsal terapi yöntemleri kullanılır. Ayrıca manuel terapi teknikleri ile kaslarda oluşan fibroz bantları ve kulunçlar iyileştirilerek, hastaların omurga hareket kabiliyetlerinin yeniden kazandırılması hedeflenir.

Fizik tedavi ve manuel terapi seanslarının yanısıra medikal fitness programları ile fibromiyalji hastalarına egzersiz yaptırmakla birlikte vücut yüklenme kapasitesine uygun ve iyileştirmeye yönelik bir dizi eğitici egzersiz programları uygulanarak, hastaların günlük yaşamlarını en iyi şekilde yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Fibromiyalji çağımızda kötücül bir hastalık olarak değerlendirilse de bir takım fizik tedavi, manuel terapi ve egzersiz programları ile bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri mümkündür.

Fibromiyalji Sendromunda Kuru İğne Tedavisi Etkili Midir?

Fibromiyalji kronik kas ve eklem ağrısı ve aşırı yorgunluk ile kendini gösteren bir rahatsızlık olmasından ötürü kuru iğne tedavisi uygulaması bu rahatsızlık üzerinde uygulanarak kas kasılmalarına bağlı ağrıların giderilmesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle kuru iğne tedavisi fibromiyalji hastalığının tedavi sürecinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Kuru iğne tedavisi ince ve çeşitli boylarda iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek, acı veren şiddetli ağrı belirtilerine sahip fibromiyalji hastalarına büyük ölçüde rahatlama sağlar ve ilaç kullanılmadan uygulanan bir tedavi metodu olduğu için tamamen yan etkilerden arındırılmış bir tedavi yöntemidir.

Kuru iğne yöntemi ile fibromiyalji tedavisi uzman fizyoterapistler kontrolünde hazırlanan tedavi programı ile fibromiyaljinin kronik ağrılarına son verebilirsiniz.

Bize Ulaşın!